گل فروشی یک مرد در لباس زنانه /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:یک پدر چینی برای تأمین هزینه‌های درمان سرطان پسرش دست به اقدام جالبی زد.این پدر چینی به‌همراه همسرش تلاش می‌کند تا هزینه‌های سنگین درمان سرطان فرزند 5ساله‌اش را فراهم کند.اقدام این پدر چینی بازتاب زیادی بین کاربران شبکه‌های مجازی داشته است.در همین راستا، وی با پوشیدن لباس زنانه در یکی از ایستگاه‌های متروی پکن، اقدام به فروختن گل می‌کند.گفته می‌شود هزینه‌های شیمی‌درمانی بسیار بالا بوده و  پدر و مادرش تاکنون بیش از 21هزار یورو هزینه کرده‌اند.

گل فروشی یک مرد در لباس زنانه /تصاویر

گل فروشی یک مرد در لباس زنانه /تصاویر

گل فروشی یک مرد در لباس زنانه /تصاویر

گل فروشی یک مرد در لباس زنانه /تصاویر

گل فروشی یک مرد در لباس زنانه /تصاویر