BMW آماده فروش در تهران /عکس

پورتال خبری واکنش: این خودرو در یکی از نمایشگاههای مشهور خیابان شهید بهشتی تهران، جهت فروش قرار داده شده است.

 BMW i8 آماده فروش در تهران

BMW i8 آماده فروش در تهران