بازیگر “رنگ خدا” پس از ۱۷ سال /تصاویر

فیلم «رنگ خدا» به کارگردانی مجید مجیدی که محسن رمضانی حدود ۱۷ سال قبل در آن بازی کرد.