تصویر هوایی ناسا از “کعبه”

پرتال اجتماعی واکنش: عکس هوایی جالب زیر را سازمان فضایی ناسا از کعبه منتشر کرده است.

pic-19522-1441431640