خیابان دکتر شریعتی در یک قرن پیش /عکس

 خیابان دکتر شریعتی در یک قرن پیش /عکس

خیابان دکتر علی شریعتی یا جاده قدیم شمیران یکی از خیابان‌های مهم و طولانی شهر تهران است که جهتی جنوبی – شمالی دارد.