دختران باکلاس و بالاشهر دوره قاجار /عکس

دختران باکلاس و بالاشهر دوره قاجار /عکس

این تصویر ، دختران بالای شهر و پولدار تهرانی در دوره قاجار را نشان می دهد.