رحمتی در حال کارتون دیدن/ عکس

مهدی رحمتی که این روزها با پیکان حال و روز خوشی در فوتبال ندارد، به تازگی این عکس را قرار داده و در شرح آن نوشته است: وقتیکه مجبوری با علی و عطا کارتون ببینی.

jfjaopfmxf2bz5i09dx