زایمان همزمان دو خواهر دوقلو+عکس

 زایمان همزمان دو خواهر دوقلو /عکس

 

دو خواهر دوقلوی چینی زایمان شان نیز مثل تولدشان همزمان شد. دو خواهر در بیمارستان نانجینگ چین صاحب فرزند شدند.