علی صادقی و بچه هایش /عکس

علی صادقی در فیس بوکش این عکس را منتشر کرد و نوشت: ییهویی

علی صادقی و فرشته هایش/ عکس