عکاسی که نخستین عکس جعلی را گرفت /عکس

عکاسی که نخستین عکس جعلی را گرفت /عکس

نخستین عکس جعلی، چیزی جز یک ژست دروغین جلوی دوربین نبود.

در سال‌های دهه ۱۸۳۰ میلادی، بسیاری از مخترعات در پی آن بودند که روند عکاسی را تکامل دهند، یکی از آنها «هیپولایت بیراد» بود، او گرچه به توفیق زیادی در کارش دست پیدا نکرد، اما عکسی گرفت که در پشت آن به دروغ نوشته بود، این مخترع به خاطر سرخوردگی از اختراعی که به نام کس دیگری ثبت شده، خودش را غرق کرده و این تصویر جنازه او در مرده‌شورخانه است!

عکاسی که نخستین عکس جعلی را گرفت + عکس