متن زیبای فارسی خالکوبی شده روی دست آنجلینا جولی /عکس

آنجلینا جولی روی بازوی خود متنی فارسی به این شرح خالکوبی کرده است:
«ماورای باورهای ما
ماورای بودن و نبودن‌های ما
آنجا دشتی است
فراتر از همه تصورات راست و چپ
تو را آنجا خواهم دید»
متن زیبای فارسی خالکوبی شده روی دست آنجلینا جولی + تصویر