مرد ۳۵ ساله ای که ۲۳۰ کیلو وزن کم کرد! /تصاویر

مرد ۳۵ ساله ای که ۲۳۰ کیلو وزن کم کرد! /تصاویر

 

این مرد ۳۵ ساله که ۲۳۰ کیلو وزن کرده است با مشکل پوست اضافی مواجه شده است و باید برای کنترل ان از لباس های مخصوص و چسبان استفاده کند…

او به خوردن بیش از حد اعتیاد پیدا کرده بود تا اینکه دکتر به او اخطار میدهد که این روند اضافه وزن میتواند به مرگ زود هنگام او ختم شود.

مرد ۳۵ ساله که ۲۳۰ کیلو وزن کم کرد !!! + تصاویر

او که در برهه زمانی ای وزنش به ۳۶۵ کیلوگرم هم رسیده بود میگوید:به نظرم در مخفی کردن این موضوع که این اضافه وزن چقدر مرا ازار میدهد بسیار موفق بودم.
هر وقت بقیه با اضافه وزن من شوخی میکردند من هم یک شوخی غلیظ با این اضافه وزنم میکردم تا با این کار به بقیه نشان بدهم که این شوخی به هیچ وجه مرا اذیت نکرده است و به هیچ ناراحت شدم ولی حقیقت چیز دیگری بود و این مسائل مرا به سختی ناراحت میکرد و زندگی را برایم بسیار مشکل کرده بود.

مرد ۳۵ ساله که ۲۳۰ کیلو وزن کم کرد !!! + تصاویر

او بار ها سعی کرد که رژیم بگیرد ولی بعد از مدتی ان را رها کرد و به وزن قبلی اش برگشت.

او سرانجام در یکی از شعب مک دونالد شروع به کار کرد و با شروع یک رژیم توانست حدود ۹۰ کیلو وزن کم کند.

او تصمیم گرفت با یک عمل لاغری ۲۳ کیلوی دیگر هم کم کند تا به این وزن جدید که ۱۲۲ کیلو است برسد.

او میگوید میخواهد وزنش را به زیر ۱۱۰ کیلوگرم برساند.