نادرترین‌ گل جهان در گیلان گل داد /عکس

نادرترین‌ گل جهان در گیلان گل داد /عکس

گل سوسن چلچراغ که رویشگاه آن در منطقه داماش عمارلو از توابع شهرستان رودبار است، اکنون به مرحله گلدهی رسیده است.