نقشه 509 ساله‌ای که برای اولین بار از کلمه ی آمریکا در آن استفاده شده است

در آوریل 1507 میلادی، مارتین والدسیمولر نقشه نگارِ آلمانی سری نقشه‌های معروف خود به نام Universalis cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi Vespucii aliorumque lustrations که در فارسی به معنی “گیتاشناسی جهان بنابر روایات بطلمیوس و کشفیات آمریکو وسپوچی و دیگران” است را منتشر کرد.

این اولین نقشه‌ی دنیا است که نام آمریکا بر روی قاره‌ی تازه کشف شده ی غربی به چشم می خورد. کلمه ای که برگرفته از نام کوچک وسپوچی در لاتین است.

وسپوچی که یک کاشف ایتالیایی بود حدودا 5 سال پس از کریستف کلمب به سواحل غربی آمریکای جنوبی سفر کرد و دریافت که این خشکی تازه کشف شده بسیار بزرگتر از چیزی است که کلمب تصور می کرد. در حقیقت وسپوچی بود که دریافت این خشکی قاره‌ی بسیار بزرگی است.

اولین نقشه ای که از کلمه آمریکا در آن استفاده شده

این نقشه که در اصل از 12 نقشه‌ی حکاکی شده روی چوب تشکیل شده، برای آویختن بر روی دیوار طراحی شده است. والدسیمولر تلاش کرده تا با استفاده از طراح های دست کاری شده بطلمیوس، نقشه های موجود در آن زمان و کشفیات جدید وسپوچی نقشه ی تازه ی دنیا را ترسیم کند.

بر روی این نقشه آمریکای شمالی که چیز زیادی از آن کشف شده نبود پاریاس (Parias) نام گذاری شده، در حالی که آمریکای جنوبی نام “آمریکا” به خود گرفته و نقشه ی آن تا کانانیا در جنوب سائوپائولوی امروزی ادامه دارد.

این نقشه از شرق تا جایی که هند جنوبی نام گذاری شده ادامه دارد. این شبه جزیره از تایلند، کامبوج، لائوس و ویتنام امروزی تشکیل شده است. در شرق این محل فقط جزایر پراکنده و دورافتاده ترسیم شده اند.

منبع:دیجی رو