نمایشگاه نقاشی برای سگ‌ها! /تصاویر

در موزه «کوپفِرشتیشکابینت» یا موزه اتاق چاپ در برلین معمولا در طول تابستان اجازه ورود به سگها داده نمی شود اما امسال نمایشگاهی ویژه در این موزه با موضوع سگ برگزار شده است.

به گزارش فرادید، ابتدا قرار بود در این نمایشگاه که “Gone to the Dogs” یا «به خاطر سگ!» نام دارد تنها چهار شب به ورود بازدیدکنندگان همراه با سگهایشان اختصاص یابد اما تعداد این شب ها به دلیل استقبال و ثبت نام زیاد بازدیدکنندگان افزایش یافت.

البته همچنان برخی قوانین محدودکننده برای سگها وجود دارد: هیچ سگی بلندقدتر از ۵۰ سانتیمتر به دلیل کوچکی محل نمایشگاه اجازه ورود ندارد، ضمن اینکه تعداد سگ های حاضر به طور همزمان در نمایشگاه نباید از ۱۵ سگ بیشتر باشد.

سگ که به عنوان بهترین دوست انسانها هم شناخته می شوند برای قرنها الهامبخش هنرمندانی همچون رامبراند، اتو دیکس، آگوستینو کاراچی، آدولف منزل (Adolph Menzel) و بسیاری دیگر بوده است.

تعدادی از تابلوهای نقاشی درست به اندازه قد یک سگ بر روی دیوار نمایشگاه نصب شده اند تا آنها هم بتوانند به خوبی این نقاشی های را تماشا کنند.

با این حال روشن نیست آیا سگها واقعا از این بازدید فرهنگی لذت می برند یا اینکه ترجیح می دهند که به پارک بروند و بدون مزاحمت آفرینی به گردش خودشان بپردازند.

(تصاویر) نمایشگاه نقاشی برای سگ‌ها!

(تصاویر) نمایشگاه نقاشی برای سگ‌ها!

(تصاویر) نمایشگاه نقاشی برای سگ‌ها!

(تصاویر) نمایشگاه نقاشی برای سگ‌ها!

(تصاویر) نمایشگاه نقاشی برای سگ‌ها!

(تصاویر) نمایشگاه نقاشی برای سگ‌ها!

(تصاویر) نمایشگاه نقاشی برای سگ‌ها!

(تصاویر) نمایشگاه نقاشی برای سگ‌ها!

(تصاویر) نمایشگاه نقاشی برای سگ‌ها!