یک خواستگاری جالب در بام تهران! /عکس

یک خواستگاری جالب در بام تهران! /عکس

 

یک تصویر جالب از خواستگاری یک مرد از یک زن در بام تهران.

تقاضای ازدواج به سبک آمریکایی! در بام تهران.

تقاضای ازدواج به سبک آمریکایی