یک روحانی داور رالی تاکسی‌های تبریز! /عکس

یک روحانی داور رالی تاکسی‌های تبریز! /عکس