ازدواج دوباره 57 سال بعد از طلاق

باورش خیی سخت است 57 سال پیش در سال 1961 میلادی یعنی زمانی که مثلا “مارادونا” فوتبالیست افسانه ای دنیا , یکی سال سن داشت .این زوج انگلیسی از هم طلاق گرفتند .آن سال آقای لزلی هارپر 36 ساله و خانم السی 32 سال بودند و دلایل جدایشان دخالت های خانواده هایشان مطرح کردند.آنها از ازدواجشان یک دختر داشتند که متولد سال 1952 میباشد( در خال حاضر 66 ساله است).

خلاصه آنها بعد از طلاق هرکدامشان ازدواج مجدد کردند… و روزها و روز ها گذت و در این بین هر دوی شان شریک های زندگی خود را از دست دادند و از آنجا که امید به زندگی در آنان زنده بود تصمیم میگیرند دوباره ازدواج کنند.آقا در حال حاضر 93 ساله است و خانم 90 ساله.. یعنی 57 سال پس از طلاق ازدواج دوباره میکنند.

به قول معروف بابا تو دیگه کی هستی.آخ ببخشیدشما دوتا دیگه کی هستین