اس ام اس جدید فاز بالا خرداد ماه 93

87756618464156788408

از تو گفتن سوزش چشم می آورد
و از تو نگفتن تورم گلو
بگویم یا نگویم !
.
.
.
حال آدم خراب پرسیدن ندارد
اما . . . !
دستانش گرفتن دارد
.
.
.
فلانی ؟ میدانی ؟
میگویند رسم زندگی چنین است :
می آیند . . .
می مانند . . .
عادت می دهند . . .
و میروند . . . و تو در خود می مانی
و تو تنها می مانی . . .
راستی نگفتی ؟
رسم تو هم چینین است ؟
مثل همه فلانی ها ؟
.
.
.
درونم غوغاست ساده میشکنم بایک تلنگر کوچک . . .
اینگونه نبودم . . .
شدم . . .
.
.
.
یا بمون و امید فرداهایم باش یا دیروزم را برگردان و برو !
.
.
.
زمستان سرد نیست
درد است
وقتی دست هایم
تنها خودم را به آغوش می کشند !
.
.
.
ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻭﯼ
ﻓﻘﻂ ﺩﯾﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩﺵ ﺭﺍ
ﺷﮏ ﺩﺍﺷﺘﻢ . . .
.
.
.
وقتی نخواستنت . . .
آروم بکش کنار  . . .
غم انگیز است اگر تو را نخواهد
مسخره است اگر نفهمی
احمقانه است اگر اصرار کنی . . .
.
.
.
و ا ب س ت گ ی
این جمله بی جان روزی هزار بار جانم را میگیرد !
.
.
.
روزهای تکراری مرا خسته نکرد !
چیزی که مرا از پا درآورد
تکراری شدنم در چشمان او بود . . .
.
.
.
در قبر هستم
خوابیده ام به پهلوی راست
گوش چسپانده ام به خاک
منتظر شنیدن صدای گامهایت
فاتحه بهانه است
من هنوز هم ” دوست دارم ”
.
.
.
ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﻢ . . .
ﺷﮑﺴﺘﻨﯽ !
ﺗﻮ ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ . . .
ﺭﻓﺘﻨﯽ . . . !
ﺁﺭﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ، ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺪ .
ﺗﻮ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺘﻢ
.
.
.
گاهی وقت ها مجبوری احمق باشی !
روی کاغذ مینویسی دست هایش . . .
روی آن دست میکشی
.
.
.
وقتی یه آدم میگه :
هیچکس منو دوست نداره
منظورش از هیچکس
یک نفر بیشتر نیست
همون یه نفری که واسه اون همه کسه . . . !
.
.
.
تـقـصـیـر چـشـمـانـم نـیـسـت . . . !
در دلـم بـه تـازگـی . . . !
چشــمه ی غـم جـوشـیـده . . . !
.
.
.
آنقدر خسته ام که حاضرم سرم را روی تکه سنگی بگذارم و بخوابم اما… به دیوار وجودت… که بارها بر سرم آوار شد تکیه ندهم…!
.
.
.
دلــتــنــگــی . . . ؟ حــاضــر
غــــم . . . ؟ حــاضــر
درد . . . ؟ حــاضــر
دوری . . . ؟ حــاضــر
عـشــق . . . ؟
بلنـــــــــدتر میخوانـــــــــم ، عشــــــــــق . . . ؟
باز هـــــــم نیامــــــــده ؟ . . .
غیبـــــــــت هایــــــش از حـــــــــد مجاز چنـــــــــدیست کــه گذشتـــــــــه
اخــــــــــراجش میــــــــــــــکنم !
.
.
.
روزهای بی تو . . .
مثل صبح بهاری بی گنجشک ؛
نه اینکه زیبا نباشد . . .
جذاب نیست !
.
.
.
ﻮ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﻭ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ
ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺭﺍ . . .
ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ،
ﮐﻪ ﺍﻭﺝ ﻫﻤﺪﺭﺩﯼ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﺶ ﯾﮏ LIKE
ﺍﺳﺖ !!!!
.
.
.
همیشه فکر می کردم عشق فقط با یک نگاه آغاز می شود
کــاش مـی دانـسـتــم بـا چـه چیــزهایـی تــمـام مـی شـود
.
.
.
هیچ کس نمی فهمد
پالتو با دستکش های چرم کافی نیست
گاهی بیرون رفتن در این هوا دلِ گرم می خواهد
.
.
.
بعضی وقتا باید یقه احساستو بگیری با تموم قدرت سرش داد بزنی و بگی:
تورو خدا بسه . . .
بسه دیگه تا حالا هرچی کشیدم از دست تو بود