اس ام اس های متنوع و جدید اسفند ۹۲

10

 اس ام اس های متنوع و جدید اسفند ۹۲

موهایم ریخت

چیزی ندیدم چه شد آن دنیایی را که می گفتی خراب میکنی

اگر یک تار مویم کم شود

…::: اس ام اس های زیبا :::…

دربازی حکم می آموزی که وقتی تک باشی حتی ازشاه هم سرتری

بسلامتی همه اونهایی ک ب حکم دوستی واسه ما تکن

…::: اس ام اس های زیبا :::…

در هر ورق زمانه نوشته ام به یادت می مانم

حتی اگر ۱۰۰۰ صفحه از تو دور باشم

…::: اس ام اس های زیبا :::…

می دونی بعضی از آدم ها مثل عکس می مونند

زیاد بزرگشون کنی کیفییتشون میاد پایین

…::: اس ام اس های زیبا :::…

قیامتی است!

از لحظه ای که زنگ تلفن بلند می شود 
از جا می پرم!

تا لحظه ای که مثل همیشه تو نیستی

…::: اس ام اس های زیبا :::…

به یادت هستم تا زمانی که

تابوتم همچو قایقی روان بر دوش مردم باشد

…::: اس ام اس های زیبا :::…

تمام خستگى هایت را یک جا می خرم

تو فقط قول بده خنده هایت را به کسى نفروشى

…::: اس ام اس های زیبا :::…

می گویند شاد بنویس نوشته هایت درد دارند!

و من یاد مردی می افتم که

با کمانچه اش گوشه خیابان شاد می زد اما با چشم های خیس

…::: اس ام اس های زیبا :::…

حتی اگر بهترین شناگر باشی

گاهی درخیال کسی غرق می شوی

غرق خیالتم

…::: اس ام اس های زیبا :::…

کاتب سرنوشت براى هرکسى چیزى نوشت

نوبت ما که رسید قلم افتاد دیگر ننوشت

________________________

بس خط تیره گذاشت و گفت؟

تو باش اسیر سرنوشت ؟

…::: اس ام اس های زیبا :::…

ما مثل دفترهای قدیمی کاهی بودیم

دو به دو به هم چسبیده

هر کداممان را که میکندند

آن یکی هم بیرون میزد از زندگی

حالا سیمی مان کردند

که با رفتن دیگری کک مان هم نگزد

تقدیم به بهترین هاى دنیا

…::: اس ام اس های زیبا :::…

نفس می کشم تا به جای مرده ها خاکم نکنند

اینگونه است حال من

ساده از خطاهایم بگذر

همان طور که ساده از آرزوهایم گذشتی