دره آب فشان‌ یکی از زیباترین مکان‌ها در روسیه

 دره آب فشان‌ یکی از زیباترین مکان‌ها در روسیه

 دره آب فشان‌ها یکی دیگر از عجایب هفتگانه روسیه است

پرتال اجتماعی واکنش:دره آب فشان‌ها یکی دیگر از عجایب هفتگانه روسیه است که دارای آب ‌فشان‌های متعدد در شبه ‌جزیره کامچاتکا در خاور دور روسیه است.این دره تنها دشت آب‌ فشانی در اوراسیا (در کنار دشت آب‌فشانی موتنوفسکی) و دومین آب ‌فشانستان بزرگ در جهان است. حوزه ی آبخیز این دره ۶ کیلومتر درازا دارد و در حدود ۹۰ آب‌ فشان و شمار زیادی چشمه آب گرم در این دره موجود است.دسترسی به این دره دشوار است و راه اصلی رسیدن به آن با بالگرد است. آب‌فشان‌های این دره در سال ۱۹۴۱ میلادی توسط یک دانشمند محلی به نام تاتیانا اوستینووا کشف شد.

دره آب فشان‌ یکی از زیباترین مکان‌ها در روسیه

دره آب فشان‌ها دارای آب ‌فشان‌های متعدد در شبه ‌جزیره کامچاتکا در خاور دور روسیه است

  دره آب فشان‌ یکی از زیباترین مکان‌ها در روسیه

دره آب فشان ها روسیه دومین آب ‌فشانستان بزرگ در جهان است

    دره آب فشان‌ یکی از زیباترین مکان‌ها در روسیه

 حوزه ی آبخیز دره آب فشان ها  ۶ کیلومتر درازا دارد

     دره آب فشان‌ یکی از زیباترین مکان‌ها در روسیه

در حدود ۹۰ آب‌ فشان و شمار زیادی چشمه آب گرم در دره آب فشان ها موجود است

    دره آب فشان‌ یکی از زیباترین مکان‌ها در روسیه