چشمه‌ای سحرآمیز در برزیل! /تصاویر

 چشمه‌ای سحرآمیز در برزیل! /تصاویر

چشمه “سحرآمیز”،واقع در پارک ملی چاپادا، در 400 کیلومتری ایالت باهیای برزیل قرار د ارد.این چشمه عمقی 36 متری دارد و آب آن آنقدر شفاف است که صخره ها و تنه های درختان قدیمی در کف آن قابل رویت است. هنگامی‌ که خورشید در سمت راست است نور از یک شکاف وارد می‌شود و انعکاسی آبی رنگ ایجاد می کند. دسترسی به این دریاچه به دلیل حفاظت محیطی و اکوسیستم نادر و خاصش بسیار محدود است.