گردشگری در فیجی مکانی در اقیانوس آرام

پرتال اجتماعی واکنش: جمهوری جزایر فیجی از ۳۲۲ جزیره و ۵۳۳ صخره تشکیل شده‌ است. فیجی تا سال ۱۹۷۰ مستعمره بریتانیا بود. فیجی کشوری بی‌نظیر برای استراحت، قایق سواری و غواصی است.

دیداری از فیجی در اقیانوس آرام

    استراحت رویایی در فیجی

دیداری از فیجی در اقیانوس آرام
یک اتوبوس قدیمی در شهر “نادی” که “ناندی” تلفظ می‌شود.
دیداری از فیجی در اقیانوس آرام

معبد “سری شیوا سوبرامانیا” در شهر نادی در فیجی

دیداری از فیجی در اقیانوس آرام

یک گروه موسیقی در فیجی

دیداری از فیجی در اقیانوس آرام

یکی از ۳۲۲ جزیره رویایی فیجی

دیداری از فیجی در اقیانوس آرام
چند جزیره کوچک در فیجی وجود دارند که بعد از ساعت ۱۰ شب برق ندارند.
سرگرمی مردم هم در بسیاری از شب‌ها برنامه آتش بازی است.
دیداری از فیجی در اقیانوس آرام

صبح زود کارگران ساحل را از جلبک‌ها تمیز می‌کنند.

دیداری از فیجی در اقیانوس آرام
روستایی کوچک بین اقیانوس آرام و این کوه وجود دارد.دیداری از فیجی در اقیانوس آرام

سگی کنار یک می‌خانه منتظر یخ‌های بیشتر است.

دیداری از فیجی در اقیانوس آرام

خانه‌ای رنگارنگ در روستایی کوچک در فیجی

دیداری از فیجی در اقیانوس آرام

کلاس زبان فیجی

دیداری از فیجی در اقیانوس آرام

پرچم فیجی

دیداری از فیجی در اقیانوس آرام

جنگل نخل

دیداری از فیجی در اقیانوس آرام
برخی در فیجی مردگانشان را در کنار خانه خودشان به خاک می‌سپارند.