عکس های شیراز

سری دوم عکس های شیراز رو با عکس از آرامگاه حافظ و سعدی شروع میکنیم

عکس آرامگاه حافظ(حافظیه)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (122)

عکس آرامگاه سعدی(سعدیه)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (134)

دروازه قرآن شیراز در نوروز ۹۴(ورودی شیراز)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (15)

حوض نمای جلوی باغ ارم

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (1)

سوغاتی شیراز(کلوچه مسقطی)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (1)

کلوچه مسقطی شیرازی

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (2)

اینم یه عکس دیگه از عمارت شاپوری

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (2)

یکی از گلفروشی های قصردشت شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (3)

طاووس ورودی شیراز که خیلیا باهاش خاطره دارن(دروازه قرآن)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (4)

پیادو رو عاشقا(بلوار ارم)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (5)

عکس بلوار ارم شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (6)

یکی از تفریگاه های اطراف شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (7)

حضرت حافظ

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (8)

یه جای خاطره انگیز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (9)

فالوده شیرازی

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (10)

طاووس و هتل شیراز(ورودی دروازه قرآن)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (11)

نمای ۹۰درجه باغ ارم که تا بحال کمتر دیدین

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (12)

اینم یه عکس از معالی آباد شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (13)

فلکه گاز شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (14)

یک عکس قشنگ از دروازه قرآن شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (16)

خانه فرهنگ شیراز در بلوار چمران

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (17)

کوچه باغی در چمران شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (18)

اصابت صاعقه با هتل چمران شیراز(خیلی جالیه)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (19)

نارنجستان قوام

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (20)

یه ضرب المثل باحال شیرازی

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (21)

دریاچه پارک آزادی شیراز(پارک شهر سابق)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (22)

باباکوهی شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (23)

تمیز کردن شیشه های هتل چمران(کار پر زحمت و پر استرس)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (24)

عکس فوق العاده از معالی آباد شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (25)

گل نرگس شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (26)

بلوار ارم شیراز در روز بارونی

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (27)

معالی آباد شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (28)

مجتمع خلیج فارس شیراز(هایپر استار)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (29)

عکس از هتل چمران شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (30)

بلوار چمران در روز بارونی

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (31)

گل شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (32)

آرامگاه کوروش بزرگ در استان فارس

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (33)

فروشنده گل نرگس در شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (34)

عکس زیبا از هتل چمران(نمای متفاوت)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (35)

بدون شرح (یک روز بارونی شیراز)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (36)

کسی هست این آقا رو نشناسه؟

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (37)

گل لاله در بلوار ارم شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (38)

کنده کاری روی درخت در عمارت شاپوری

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (39)

باغ ارم در یک روز بارونی

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (40)

عمارت شاپوری

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (41)

باغ شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (42)

آرامگاه حافظ در نوروز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (43)

ورودی و خروجی باغ ارم

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (44)

باغ عفیف آباد

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (45)

بلوار چمران در زمستان

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (46)

دو نمای زیبا از هتل چمران در زمستان و پاییز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (47)

درختان باغ ارم

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (48)

عکس آرامگاه حافظ(حافظیه)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (118)

استخر باغ ارم

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (49)

شیراز در یک روز برفی

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (50)

باز هم باغ ارم

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (51)

نمای کلی از آرامگاه سعدی

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (52)

آرامگاه کوروش بزرگ

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (53)

بازار وکیل شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (54)

اینجا کجاست؟

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (55)

حافظیه در نوروز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (56)

شیرازِ بارونی

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (57)

باغ ارمِ بارونی

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (58)

بلوار چمران بارونی

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (59)

المان سیب در نوروز(دروازه قرآن)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (60)

یک عکس دیگه از حافظیه

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (61)

هتل چمران در حال ساخت

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (62)

باغ ارم در نوروز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (63)

گلدان گل نرکس در شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (64)

باغ عفیف آباد از یه نمای دیگه

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (65)

شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (66)

و باز هم باغ ارم

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (67)

سد آتشنشانان شیراز(رودخونه خشک)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (68)

بلوار چمران و هتل چمران

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (69)

عکس کوچه باغی در قصردشت شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (70)

عکس پشت ارگ کریمخان زند شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (71)

عکس هتل پار شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (72)

بهار,زمستان,پاییز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (73)

قصردشت

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (74)

عکس ارگ کریمخان

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (75)

عکس هتل شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (76)

یک نمای زیبا از هتل چمران

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (77)

دروازه قرآن شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (78)

بلوار چمران شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (79)

بهار و پاییز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (80)

تابستان و زمستان

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (81)

پیاده رو بلوار ارم

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (82)

انار شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (83)

باغ ارم ۹۰درجه

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (84)

عکس بلوار ارم شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (85)

عکس باغ در شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (86)

عکس پل معالی آباد شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (87)

باغ ارم

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (88)

عکس پیاده رو قصردشت شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (89)

عکس بوستان در شیراز(بلوار سعدی)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (90)

عکس بلوار سعدی شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (91)

عکس پشت ارگ کریم خان شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (92)

عکس ورودی شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (93)

عکس آرامگاه سعدی در شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (94)

عکس بلوار شاهد شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (95)

شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (96)

باز هم حافظیه

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (97)

عکس زیبا از عمارت شاپوری شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (98)

عکس موزه شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (99)

عکس خیابان همت شمالی شیراز(ایمان)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (100)

عکس پشت ارگ کریم خان شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (101)

عکس داخل ارگ کریم خان شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (102)

باغ شاپوری

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (103)

حافظیه شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (104)

عکس طاووس شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (105)

عکس باغ جهان نما در شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (106)

شیرازِ دیگه

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (107)

عکس باحال از شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (108)

عکس آش شیرازی(آش سبزی)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (109)

عکس کوچه باغی در شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (110)

عکس خیابان همت شمالی(ایمان)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (111)

عکس زیبا از کوچه باغی شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (112)

عکس زیبا از شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (113)

باغ های سر سبز شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (114)

عکس زیبا از هتل چمران

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (115)

و باز هم عکس از هتل چمران

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (116)

عکس نارنجستان قوام شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (117)

عکس ورزشگاه حافظیه

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (119)

عکس حافظیه در شب

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (120)

و باز هم حافظیه

Processed by: Helicon Filter;

و باز هم هتل چمران

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (123)

عکس نقش رستم

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (124)

عکس پاناروما از شیراز

شیراز

عکس پاناروما از شیراز

برای دیدن سایز اصلی روی عکس کلیک کنید

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (125)

عکس ایستگاه قطار شیراز

Stitched Panorama

یک عکس دیگه ولی زیبا از بلوار چمران شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (127)

شیراز

عکس پاناروما از شیراز

برای دیدن سایز اصلی روی عکس کلیک کنید

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (128)

قبلا ماشینا از زیر قرآن رد میشدن(دروازه قرآن شیراز در قدیم)

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (130)عکس بلوار ارم شیراز

BF3-A002

عکس ماهواره ای از شیراز

Shiraz, Iran is pictured in this handout photo courtesy of Col. Chris Hadfield of the Canadian Space Agency, who is photographing Earth from the International Space Station, taken on March 20, 2013.  REUTERS/CSA/Col. Chris Hadfield/Handout  (IRAN - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY ENVIRONMENT) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

عکس پاناروما از شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (133)

عکس زیبای بلوار چمران شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (135)

نمای نزدیک از آرامگاه کوروش

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (136)

عکس از خیابان قم آباد شیراز

عکس های شیراز.واکنش www.vakonesh (137)

 

با تشکر از آقای احسان احتشامی