عکس تخت جمشید در فارس

پرتال خبری واکنش: تخت جمشید، پارسه، پرسپولیس، پرسه پلیس، هزارستون و یا چهل منار که در شهرستان مرودشت در شمال استان فارس جای دارد، نام یکی از شهرهای باستانی ایران است و پادشاهی ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان بوده‌است. در این شهر باستانی، به نام تخت جمشید وجود دارد که در دوران زمامداری داریوش، خشایارشا و اردشیر اول بنا شده‌است و به مدت حدود ۵۰ سال، مرکزی برای برگزاری مراسم آیینی و جشن‌ها به ویژه نوروز بوده‌است.

عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

تصاویر تخت جمشید
عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس های تخت جمشید
عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید
عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس پرسپولیس
عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

http://www.jamshid.gb.com/images/palace%20of%20darius.JPGhttp://www.jamshid.gb.com/images/servants.JPGhttp://www.jamshid.gb.com/images/mikhi.JPGعکس تخت جمشید

http://www.jamshid.gb.com/images/immortal.JPGعکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید

عکس تخت جمشید