عکس توهین شرکت‌تویوتا به مقدسات اسلامی؟

شرکت تویوتا ژاپن در اقدامی بحث برانگیز، اسم جلاله “الله” را بر روی کفی زیر پای راننده به کار برده است.

z2z8tps7u3422a6yp3n