قدیمی ترین عکس از حرم امام حسین(ع)/عکس

حرم امام حسین در سال 1810

19236_869