نحوه اجرای قوانین اسلامی در نیجریه/عکس

شهر کانو در کشور آفریقایی نیجریه شاهد اجرای قوانین اسلامی به وسیله مقامات محلی است. در این شهر، قوانین برگرفته شده از قوانین اسلامی در دادگاه ها و مراکز دولتی اجرا می شود.

جمعیت نیجریه 187 میلیون نفر است که 50 درصد مسلمان و 40 درصد مسیحی هستند.

برخی خبرگزاری ها با انتشار تصاویری، اجرای قوانین اسلامی در برخی مناطق مسلمان نشین نیجریه را به تصویر کشیده اند.

kif92ketrrmy6ydphe9x

نیروهای پلیس دینی بطری های مشروبات الکلی را درون گودالی می اندازند تا در مرحله بعدی سوزانده شوند.

نیجریه

دادگاه اسلامی در شهر “زامفرا” یکی از نخستین دادگاه هایی است که مجازات هایی مثل سنگسار را وارد قوانین جنایی خود کرد.

نیجریه

همه موتورسواران، مرد هستند. مقامات محلی در حمل و نقل عمومی، میان زنان و مردان تفکیک جنسیتی اعمال کرده اند. زنان تنها می توانند توک توک (سه چرخه دارای قسمت حمل مسافر) سوار شوند.

نیجریه

زنان عضو پلیس دینی در نیجریه

نیجریه

متهمان بر روی زمین دراز کشیده اند. این افراد اعضای گروه اسلامگرا در شهر باوکی هستند و پس از بازداشت به دست پلیس، بر روی زمین دراز کشیده اند. این گروه تمایل داشت قوانین اسلامی را به دور از نظارت دولت، به صورت گسترده ای در نیجریه اجرا کند.

نیجریه

معتضرین در حال پرتاب سنگ به سمت تعدادی از متهمان در حال انتقال به دادگاه اسلامی در نیجریه هستند. متهمان باید در دادگاه درباره پوشیدن لباس زنانه در یکی از جشن های برگزار شده در یک هتل پاسخگو باشند.