لمس بدن نامحرم در چه جاهایی جایز است

لمس بدن نامحرم در چه جاهایی جایز است

 

پرتال اجتماعی واکنش:در این سلسله اخبار دنباله‌دار، احکام و مسائل شرعی مبتلابه مکلفین با توجه به فتاوای مراجع معظم تقلید ارائه می‌شود.احکام زیر مورد اتفاق تمام علما و مراجع عظام می باشد.

مسئله 77 ) وضو فقط برای دو عمل واجب است؛

1 ـ تمام نمازهای واجب، جز نماز میت

2 ـ طواف خانه کعبه، البته در مورد مس قرآن که باید انسان با وضو باشد اختیار با خود انسان است و می تواند آن را لمس نکند، ولی اگر بخواهد آ« را لمس کند، باید با طهارت باشد.

 مسئله 78 ) بذل(1) در دو جا نیاز به قبول ندارد(2):

1 ـ عُهده شرعی(3) مثلا مخارج پدر و مادر فقیر بر عهد اولاد آنهاست(اگر غنی باشد) همچنین مخارج اولاد فقیر، بر عهد پدر و مادر است(اگر غنی باشند) در این صورت قبول، شرط صحت بذل نیست.

2ـ عُهده مالکی( یعنی هرا جا کسی که مالک و متمکن است، عهده دار مخارج دیگری شود.)

مسئله 79 ) لمس کردن بدن نامحرم بدون قصد ریبه در دو مورد جایز است:

1 ـ معالجه بیمار در صورت انحصار(4)

2 ـ نجات جان انسان از هلاکت؛ مانند اینکه کسی در حال غرق شدن باشد یا گرفتار آتش سوزی و مانند آن گردد.