کافه گردش
متفرقه
۱۲ دی ۱۳۹۴, ۱۲:۲۷ ب.ظ

معنی اسامی سوره‌های قرآن کریم

پرتال اجتماعی واکنش:نام و معانی سوره‌های قرآن

Snapshot_2016-01-02_121447
۱٫ فاتحه: باز کردن ـ ۷ آیه.
۲٫ بقره: گاو ماده ـ ۲۸۶ آیه.
۳٫ آل عمران: خاندان عمران ـ ۲۰۰ آیه.
۴٫ نساء: زنان ـ ۱۷۶ آیه.
۵٫ مائده: طَبَق غذا (سفره غذا) ـ ۱۲۰ آیه.
۶٫ انعام: چهارپایان ـ ۱۶۵ آیه.
۷٫ اعراف: مکانی بین بهشت و جهنم ـ ۲۰۶ آیه.
۸٫ انفال: زیادی، غنیمت، هبه ـ ۷۵ آیه.
۹٫ توبه: بازگشتن ـ ۱۲۹ آیه.
۱۰٫ یونس: نام حضرت یونس ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، ۱۰۹ آیه.
۱۱٫ هود: نام حضرت هود ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، ۱۲۳ آیه.
۱۲٫ یوسف: نام حضرت یوسف ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، ۱۱۱ آیه.
۱۳٫ رعد: صدای غرش ابر، ۴۳ آیه.
۱۴٫ ابراهیم: نام حضرت ابراهیم ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، ۵۲ آیه.
۱۵٫ حِجر: منع، نام شهر اصحاب الحجر ـ ۹۹ آیه.
۱۶٫ نحل: زنبور عسل ـ ۱۲۸ آیه.
۱۷٫ اسراء: رفتن در شب ـ ۱۱۱ آیه.
۱۸٫ کهف: غار وسیع ـ ۱۱۰ آیه.
۱۹٫ مریم: نام حضرت مریم سلام الله علیها ـ ، ۹۸ آیه.
۲۰٫ طه: از حروف مقطعه و نیز از اسامی پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ ، ۱۳۵ آیه.
۲۱٫ انبیاء: پیامبران ـ ۱۱۲ آیه.
۲۲٫ حج: قصد، نام یکی از فروعات دین ـ ۷۸ آیه.
۲۳٫ مؤمنون: ایمان‌آورندگان، گروندگان ـ ۱۱۸ آیه.
۲۴٫ نور: روشنایی ـ ۶۴ آیه.
۲۵٫ فرقان: قرآن، روشنگر و جداکننده حق از باطل ـ ۷۷ آیه.
۲۶٫ شعراء: شاعران ـ ۲۲۷ آیه.
۲۷٫ نمل: مورچه ـ ۹۳ آیه.
۲۸٫ قصص: داستان‌ها ـ ۸۸ آیه.
۲۹٫ عنکبوت: نام حشره ـ ۶۹ آیه.
۳۰٫ روم: نام شهر یا کشور ـ ۶۰ آیه.
۳۱٫ لقمان: نام فردی حکیم ـ ۳۴ آیه.
۳۲٫ سجده: خضوع و اظهار فروتنی ـ ۳۰ آیه.
۳۳٫ احزاب: گروه‌ها ـ ۷۳ آیه.
۳۴٫ سباء: نام قوم که پادشاه شان زن بود ـ ۵۴ آیه.
۳۵٫ فاطر: شکافنده ـ ۴۵ آیه.
۳۶٫ یس: حروف مقطعه و رمز است ـ ۸۳ آیه.
۳۷٫ صافات: منظم ساختن صفوف ـ ۱۸۲ آیه.
۳۸٫ ص: حروف مقطعه قرآن ـ ۸۸ آیه.
۳۹٫ زُمر: دسته، جماعت ـ ۷۵ آیه.
۴۰٫ غافر: بخشاینده ـ ۸۵ آیه.
۴۱٫ فصلت: بیان روشن ـ ۵۴ آیه.
۴۲٫ شوری: مشورت ـ ۵۳ آیه.
۴۳٫ زخرف: زینت ـ ۸۹ آیه.
۴۴٫ دخان: دود ـ ۵۹ آیه.
۴۵٫ جاثیه: به زانو درآمده ـ ۳۷ آیه.
۴۶٫ احقاف: نام مکانی در عمان ـ ۳۵ آیه.
۴۷٫ محمّد: نام پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ ، ۳۸ آیه.
۴۸٫ فتح: پیروزی ـ ۲۹ آیه.
۴۹٫ حُجُرات: خانه‌ها ـ ۱۸ آیه.
۵۰٫ ق: حروف مقطعه ـ ۴۵ آیه.
۵۱٫ ذاریات: بادهایی که اشیاء را به پرواز در می‌آورد ـ ۶۰ آیه.
۵۲٫ طور: نام کوه است ـ ۴۹ آیه.
۵۳٫ نجم: ستاره ـ ۶۲ آیه.
۵۴٫ قمر: ماه ـ ۵۵ آیه.
۵۵٫ رحمن: بخشنده ـ ۷۸ آیه.
۵۶٫ واقعه: حادثه عظیم قیامت ـ ۹۶ آیه.
۵۷٫ حدید: آهن ـ ۲۹ آیه.
۵۸٫ مجادله: تابیدن طناب، جدل و مناظره ـ ۲۲ آیه.
۵۹٫ حشر: جمع کردن ـ ۲۴  آیه.
۶۰٫ ممتحنه: آزمون شده (مؤنث) ـ ۱۳ آیه.

Snapshot_2016-01-02_121521
معانی سوره‌های قرآن

۶۱٫ صف: صف کشیدن ـ ۱۴ آیه.
۶۲٫ جمعه: آخرین روز هفته ـ ۱۱ آیه.
۶۳٫ منافقون: منافقان (نفاق پیشه‌گان و دورویان) ـ ۱۱ آیه.
۶۴٫ تغابن: مغبون کردن یکدیگر ـ ۱۸ آیه.
۶۵٫ طلاق: باز کردن عقد نکاح ـ ۱۲ آیه.
۶۶٫ تحریم: حرام کردن ـ ۱۲ آیه.
۶۷٫ ملک: حکومت و اداره امور ـ ۳۰ آیه.
۶۸٫ قلم: وسیله نگارش و نوشتن ـ ۵۲ آیه.
۶۹٫ الحاقه: روز رستاخیز ـ ۵۲ آیه.
۷۰٫ معارج: صعود از پله ـ ۴۴ آیه.
۷۱٫ نوح: نام حضرت نوح ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، ۲۸ آیه.
۷۲٫ جن: پوشیده، نام موجود نامرئی ـ ۲۸ آیه.
۷۳٫ مُزمّل: پیچیدن پارچه (خطاب به پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ است که بعد از فرود از غار حرا خود را در پارچه پیچیده بود) ـ ۲۰ آیه.
۷۴٫ مُدثّر: آرامیدن در بستر ـ ۵۶ آیه.
۷۵٫ قیامت: به پاداشتن ـ ۴۰ آیه.
۷۶٫ انسان: نوع انسان، بشر ـ ۳۱ آیه.
۷۷٫ مرسلات: فرستاده‌شدگان ـ ۵۰ آیه.
۷۸٫ نبأ: خبر مهم ـ ۴۰ آیه.
۷۹٫ نازعات: کشیدن ـ ۴۶ آیه.
۸۰٫ عبس: عبوس، چهره در هم کشیدن ـ ۴۲ آیه.
۸۱٫ تکویر: پیچیدن نور خورشید ـ ۲۹ آیه.
۸۲٫ انفطار: شکافته شدن ـ ۱۹ آیه.
۸۳٫ مطففین: کم‌فروشان ـ ۱۹ آیه.
۸۴٫ انشقاق: شکافته شدن ـ ۲۵ آیه.
۸۵٫ بروج: شیء ظاهر و آشکار، ۲۲ آیه.
۸۶٫ طارق: کوبیدن ـ ۱۷ آیه.
۸۷٫ اعلی: برتر، بالاتر ـ ۱۹ آیه.
۸۸٫ غاشیه: پوشاندن ـ ۲۶ آیه.
۸۹٫ فجر: شکافتن وسیع، صبح ـ ۳۰ آیه.
۹۰٫ بلد: شهر (مکه) ـ ۲۰ آیه.
۹۱٫ شمس: خورشید ـ ۱۵ آیه.
۹۲٫ لیل: شب ـ ۲۱ آیه.
۹۳٫ ضحی: اوائل روز ـ ۱۱ آیه.
۹۴٫ انشراح: شرح صدر، آرامش ـ ۸ آیه.
۹۵٫ تین: انجیر ـ ۸ آیه.
۹۶٫ علق: خون بسته ـ ۱۹ آیه.
۹۷٫ قدر: اندازه‌گیری و تقدیر ـ ۵ آیه.
۹۸٫ بینه: دلیل روشن ـ ۸ آیه.
۹۹٫ زلزله: به لرزه درآمدن ـ ۸ آیه.
۱۰۰٫ عادیات: دویدن با سرعت ـ ۱۱ آیه.
۱۰۱٫ قارعه: حادثه مهم و سخت ـ ۱۱ آیه.
۱۰۲٫ تکاثر: تفاخر و فخرفروشی ـ ۸ آیه.
۱۰۳٫ عصر: فشردن، وقت عصر ـ ۳ آیه.
۱۰۴٫ همزه: عیب‌جو و غیبت‌کننده ـ ۹ آیه.
۱۰۵٫ فیل: نام حیوان –  ۵ آیه.
۱۰۶٫ قریش: قدرت، اکتساب، اجتماع. نام قبیله معروف در مکه که پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ نیز جزء آن قبیله بود. ـ ۴ آیه.
۱۰۷٫ ماعون: چیز کم ـ ۷ آیه.
۱۰۸٫ کوثر: خیر کثیر و فراوان ـ ۳ آیه.
۱۰۹٫ کافرون: کسانی که حق را می‌پوشانند ـ ۶ آیه.
۱۱۰٫ نصر: پیروزی ـ ۳ آیه.
۱۱۱٫ مسد: طنابی که از الیاف بافته شده ـ ۵ آیه.
۱۱۲٫ توحید: یگانگی ـ ۴ آیه.
۱۱۳٫ فلق: شکافتن، طلوع صبح ـ ۵ آیه.
۱۱۴٫ ناس: مردم ـ ۶ آیه.

سارا ابراهیمی
674 بازدید

هم اکنون دیگران می خوانند


پیشنهاد میکنم این مطالب راهم بخوانید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *