بکارگیری رنگ‌های مختلف در طراحی دکوراسیون خانه

پرتال اجتماعی واکنش:طراحان دکوراسیون امروزی تقریباً همه قوانین سابق در ارتباط با استفاده از رنگ های گوناگون و ترکیب آنها با یکدیگر را در هم شکسته اند و امروز هر رنگی را می توان در دکوراسیون منزل به کار برد. رنگ عنصر اصلی دکوراسیون و یکی از جالب ترین جنبه های دکوراسیون است. طراحان دکوراسیون امروزی تقریباً همه قوانین سابق در ارتباط با استفاده از رنگ های گوناگون و ترکیب آنها با یکدیگر را در هم شکسته اند و امروز هر رنگی را می توان در دکوراسیون منزل به کار برد. در ادامه می توانید تصاویر زیبایی از بکارگیری رنگ های مختلف در طراحی دکوراسیون خانه را مشاهده کنید….

Snapshot_2016-01-02_100936
Snapshot_2016-01-02_100950

Snapshot_2016-01-02_101002

Snapshot_2016-01-02_101016

Snapshot_2016-01-02_101027

Snapshot_2016-01-02_101042

Snapshot_2016-01-02_101058

Snapshot_2016-01-02_101110