تیپ ستاره‌های معروف هالیوود در روزهای سرد

پرتال اجتماعی واکنش:اگر دوست دارید بدانید که ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال چه لباسی به تن می کنند، به تصاویری که در اینجا برایتان آورده ایم نگاهی بیاندازید.

1. اما رابرتز

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

2. ایرینا شایک

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

3. بردلی کوپر

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

4. جی‌جی حدید

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

5. سینا میلر

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

6. رزی هانتینگتون وایتلی

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

7. جسیکا آلبا

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

8. لیو تایلر

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

9. سارا جسیکا پارکر

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

10. ویکتوریا بکهام

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

11. امل کلونی

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

12. بلا حدید

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

13. لیدی گاگا

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

14. اما استون و اندرو گارفیلد

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

15. تیلور سویفت

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

16. جنیفر لارنس

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

17. سوکی واتر هاوس

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

18. الیویا پالرمو

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

19. کیتی هولمز

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

20. کندال جنر

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

21. کلویی سونی

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

22. گوئن استفانی

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

23. ونسا هاجنز

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

24. ریتا اورا

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

25. اولیویا وایلد

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال

26. میراندا کر

تیپ ستاره های هالیوود در روزهای سرد سال