زیباترین حلقه ازدواج ستارگان هالیوود

پرتال اجتماعی واکنش:ما 12 حلقه نامزدی که ستارگانی جون لیدی گاگا، نیکی رید و غیره در سال 2015 دریافت کردند و ظاهری زیبا و متفاوت دارند، برایتان آورده ایم تا شاید بخواهید از آنها ایده بگیرید. از میان ستاره هایی که در سال 2015 حلقه ازدواج هدیه گرفتند، برخی از آنها بسیار زیبا و منحصر بفرد هستند. با توجه به تصاویر منتشر شده از ستاره ها هنگامی که بر فرش قرمز قدم می گذارند، این طور به نظر می رسد که در سال 2015، رز گلد و سنگ های قیمتی زرد مد شده است.

1. الیسون بری

زیباترین حلقه ازدواج ستارگان در سال 2015

2. هانا دیویس

زیباترین حلقه ازدواج ستارگان در سال 2015

3. کامرون دیاز

زیباترین حلقه ازدواج ستارگان در سال 2015

4. بار رافائلی

زیباترین حلقه ازدواج ستارگان در سال 2015

5. اف کی ای توئیگز

زیباترین حلقه ازدواج ستارگان در سال 2015

6. نیکی رید

زیباترین حلقه ازدواج ستارگان در سال 2015

7. امی رسوم

زیباترین حلقه ازدواج ستارگان در سال 2015

8. لیدی گاگا

زیباترین حلقه ازدواج ستارگان در سال 2015

9. نیکی میناژ

زیباترین حلقه ازدواج ستارگان در سال 2015

10. جولیان هاف

زیباترین حلقه ازدواج ستارگان در سال 2015

11. ایگی آزالیا

زیباترین حلقه ازدواج ستارگان در سال 2015

12. هانا برونفمن
زیباترین حلقه ازدواج ستارگان در سال 2015