شیوه ست کردن لباس به رنگ سال 2016

پرتال اجتماعی واکنش:موسسه پنتون رنگ سال 2016 را دو رنگ به تفکیک جنسیتی انتخاب کرد. در این مقاله به شما ایده هایی ارائه می دهیم که بتوانید لباس های تان را مطابق با رنگ سال 2016 ست کنید.


Snapshot_2015-12-31_105122

لباس های تان را به رنگ سال 2016 ست کنید
از سال 1990 میلادی تا کنون، موسسه “پنتون” رنگ مخصوص سال را انتخاب کرده است، آنها با این کار خود باعث می شوند مشتری ها در دوازده ماه آینده، رنگ خاصی برای پوشش ها یا خریدهای مرتبط شان داشته باشند. بسیاری از پیش بینی ها برای رنگ سال 2016 غلط از آب درآمد و به لطف موسسه پینتون دو رنگ عالی و با نشاط و دی عین حال آرامش بخش آبی روشن و صورتی کوراتز دو رنگ برای 12 ماه سال 2016 انتخاب شدند.

Snapshot_2015-12-31_105136
ست لباس رنگ سال 95

Snapshot_2015-12-31_105148

ست کردن لباس

Snapshot_2015-12-31_105228

ست کردن لباس به رنگ سال

Snapshot_2015-12-31_105242

ست کردن کیف و لباس به رنگ سال

Snapshot_2015-12-31_105254

ست کردن لباس و کیف و کفش

Snapshot_2015-12-31_105311

Snapshot_2015-12-31_105324