آتش سوزی در برج/عکس

آتش سوزی در برج مسکونی در دالیان چین/بدون تلفات جانی

105845_780