آخرین جمعه تابستان علی کریمی +عکس

در تصویر زیر به نظر می رسد کریمی چشم گذاشته تا پس از پنهان شدن دوستانش برود و آنها را پیدا کند. شاید هم به فکر اول مهرهایی است که به مدرسه می رفته و اینگونه خاطرات را به یاد می آورد!

علی کریمی