آذوقه یک دختر پیشمرگه کُرد /عکس

یکی از دختران کُرد با انتشار عکسی در توئیتر خود، مدعی شده که محتویات درون سنگرش تنها مقداری مواد غذایی و دو سلاح است.

 آذوقه یک دختر پیشمرگه