آزادی‌ دختران‌ ایتالیایی‌ از‌دست‌ داعش /عکس

العالم: دو دختر ایتالیایی که تابستان گذشته به دست عناصر داعش ربوده شده بودند، بامداد امروز به رم رسیدند.

“گرتا رمالی” (۲۰ ساله) و “وانسا مارزولو” (۲۱ ساله) از طریق ترکیه به فرودگاه نظامی در اطراف رم منتقل شدند.

 

این دو ایتالیایی به عنوان نیروهای امدادرسان در شمال سوریه فعالیت می کردند، و تابستان گذشته به دست عناصر داعش ربوده شدند.


وزیر کشور لبنان در مراسم استقبال از این دو نفر حضور داشت، این دو دختر سپس برای معاینه به بیمارستان منتقل شدند.

قرار است این دو دختر در دادگاه مبارزه با تروریسم در ارتباط با پرونده ربوده شدنشان توضیح دهند.