آزمون ورودی دانشگاه در افغانستان /تصاویر

پرتال خبری واکنش: حضور چشم گیر متقاضیان زن در آزمون ورودی دانشگاه در ولایت بامیان افغانستان.

143727_700

143728_369