آغاز ششمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی

اخبار,اخبارسیاسی, پرونده مهدی هاشمی

ششمین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی دقایقی قبل در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.

  صبح امروز مهدی هاشمی و وکلای مدافعش در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شده و ششمین جلسه دادگاه به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.

در این جلسه قرار است مهدی هاشمی و وکلایش به ادامه دفاع از کیفرخواست بپردازند.

در سه جلسه نخست دادگاه کیفرخواست متهم قرائت شد و از جلسه چهارم مهدی هاشمی و وکلایش به دفاع در برابر اتهامات خود پرداختند.