آمادگی دانشگاه آزاد برای پیشگیری از وقوع جرم

2391549_172

حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد در نشست مشترک با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، موضوع پیشگیری از وقوع جرم را امری کاملاً فرهنگی خواند و گفت: امروزه اهمیت موضوع پیشگیری برکسی پوشیده نیست و دانشگاه آزاد این آمادگی را دارد که در این زمینه بسیار مهم با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همکاری کند. 

وی افزود: ظرفیت بسیار بالای دانشگاه آزاد و حضور پررنگ آن در سراسر کشور این امکان را فراهم آورده تا با تشکیل کارگروهی مشترک میان قوه قضائیه و این دانشگاه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم در دو بُعد علمی و پژوهشی فعالیت کند.

میرزاده با اشاره به فعالیت‌های کیفی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم در جامعه، تصریح کرد: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد نیز آمادگی فعالیت‌های علمی و کاربردی را در این زمینه دارد، البته باید این فعالیت با تشکیل کارگروه تخصصی میان قوه قضائیه و دانشگاه آزاد همراه شود.

وی ادامه داد: ارتقای سطح علمی که خود زمینه‌ساز پیشگیری از وقوع جرم است، آموزش‌های تخصصی و همگانی برای پیشگیری از وقوع جرم، انجام پژوهش‌های میدانی و کاربردی در این زمینه، حرکت به سمت کاربردی کردن پژوهش و پایان‌نامه‌های ارشد و دکترا تنها بخشی از فعالیت‌های کیفی معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد در زمینه پیشگیری از وقوع جرم خواهد بود.

رئیس دانشگاه آزاد با تأکید بر این موضوع که متأسفانه بسیاری از تفاهم‌نامه‌ها در کشور تنها بر روی کاغذ می ماند، تأکید کرد: امیدوارم تفاهم‌نامه میان دانشگاه آزاد و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تشکیل کمیسیونی ویژه برای اجرای هرچه بهتر و همچنین نظارت دقیق بر فرآیند اجرایی به تمام اهداف خود برسد.

بر اساس این گزارش در این نشست مشترک میرزاده و علی صدر حسینی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در زمینه پروژه‌های مشترک میان دانشگاه آزاد و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امضا کردند.