آمانو از پیشرفت موضوع هسته ای ایران خبر داد

پرتال خبری واکنش: مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: پيشرفت قابل توجهی درباره موضوع هسته ای ايران صورت گرفته است.

 یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: پیشرفت قابل توجهی درباره موضوع هسته ای ایران صورت گرفته است.

آمانو گفت: بیشتر کار برای انجام دادن هنوز باقی مانده است اما معتقدم که پیشرفت قابل توجهی درباره موضوع هسته ای ایران صورت گرفته است که این نشان دهنده موفقیت دیپلماسی است.

وی افزود: آژانس به اجرایی سازی پادمانها در ایران از این منظر که بتواند به آنچه ما نتیجه گیری گسترده تر می نامیم برسد و تمامی مواد اتمی در مسیر مربوط به فعالیت های صلح آمیز باقی بماند، ادامه می دهد.