آگهی ترحیم پریوش اکبرزاده قربانی تصادف پورشه /عکس

آگهی ترحیم پریوش اکبرزاده قربانی تصادف پورشه /عکس

پریوش اکبر زاده دخترجوانی که در حادثه اتومبیل گران قیمت در شمال تهران درگذشت