آیا آلودگی هوا برای مردم همنشینی ابدی است؟

آیا آلودگی هوا برای مردم همنشینی ابدی است؟
سالهای سال است که معضلی به نام آلودگی هوا» دامن گیر بخش زیادی از کشور ایران است، از پایتخت گرفته تا شهرهای بزرگی چون تبریز، مشهد، اصفهان و ….
پرتال خبری واکنش: آلودگی هوا دیگر تبدیل به یک همنشین ابدی پایتخت نشینان و شهرهای بزرگ شده است! هر سال ، در ایامی نزدیک به زمستان، هوا آنقدر آلوده می شود که نفس کشیدن سخت و سخت تر می شود! از همین روزهاست که دیگر، دولت ها حساس می شوند! سازمان محیط زیست یاد می افتد چیزی به نام «الودگی» وجود دارد؛ شهرداری یادش می افتد در میان این همه تراکم فروشی و هزاران میلیاردی که از این سو به آن سو می رود، جان شهرمندان هم ، شاید کمی ارزش داشته باشد! همه حساس می شوند و کمیته آلودگی هوا به فوریت تشکیل می شود؛ جلسه ساعتی بعد تمام می شود؛ خروجی جلسه چیست؟ تعطیلی! زحمت کشدیدید به خاطر این همه فکر و کوشش! چه نیازی به تشکیل کمیته هایی چنین مضحک؟! اگر تعطیلی، تنها راه حل است، چرا آن را در تقویم اضافه نمی کنیم؟
بدتر اما این است که حضرات، در انجام همین لطف سطحی به ملت، خساست به خرج می دهند! تعطیلی مدارس ابتدایی! گویی از نگاه این جماعت، بقیه فرزندان ملت ، چیزی به نام شش ندارند یا ارزش جان آدمیان، از ابتدایی به بالاتر، اندک می شود! گویی سختشان است همین نیمچه لطف و محبتی که در حق ملت روا می دارند، زیادت کند!
در ایام دولت احمدی نژاد، همواره تیغ منتقدان به سخت ترین شکل ممکن به سوی دولت بود که هیهات! آلودگی هوا! رسانه های حامی دولت اما می گفتند هیچ نیست! نه آلودگی چشمگیر است و نه مرگ و میر! اما در جلسه کمیته اضطراری، لطف دولت محمود، شامل همه ملت می  شد و دردم، همه تعطیل می شدند! گوآنکه دولت نهم و دهم هیچ اقدامی در زمینه مبارزه با آلودگی نکرد، اما در مورد تعطیلی، خساست به خرج نمی داد، اما گویی دولت برایش سخت است، از حداقل توانش برای زنده نگه داشتن شهروندان، استفاده کند!
حل معضل «آلودگی هوا» بی شک عزمی ملی می طلبد، با چنین رفتارهای مقطعی و لحظه ای، می توان این همنشین ابدی ملت را به کنار زد! واقعاً سئوال این است مگر عامل آلودگی هوا، چه موارد ویژه ای هست؟ جز آنکه خودروها و بنزین های غیراستاندارد، اصلی ترین عامل وجود این معضل است؟ سخت است دولت ها، نه برای حفظ جان مردم، که برای حفظ جان فرزندان خود لااقل، لختی سودآوری صنعت خودرو را به طاقچه نهند و به جان آدمیزاد بیاندیشند؟!
دولت محترم! خانم ابتکار! شهردار سیاست دوست تهران! بجنبید تا آلودگی هوا، چیزی شبیه فجایع بزرگ جهانی را به کشور تحمیل نکند! اگر جنبیدید که به وظیفه خود عمل کردید و در آخرت، اجر آن را دریافت خواهید کرد، و گرنه فجایع آینده، قطعاً دامن گیر این عزیزان خواهد شد!با اخبار سایت واکنش همراه باشید.