ائتلاف احرار الشام با جبهه النصره در سوریه

پرتال خبری واکنش: گروه مسلح “احرام الشام” مورد حمایت قطر، ترکیه و عربستان با گروه مسلح “جبهه النصره” شاخه القاعده در سوریه ائتلاف کرد.گروههای مسلح از زمان آغاز درگیری ها در سوریه با یکدیگر بارها ائتلاف کرده یا آن را برهم زده اند.

OnlineNewsImage

این بار جدیدترین ائتلاف تشکیل شده بین جبهه النصره مرتبط با القاعده و جنبش احرام الشام صورت گرفت که مورد حمایت قطر، ترکیه و عربستان است.

این درحالی است که جبهه النصره به صورت ظاهری هم که شده در فهرست گروههای تروریستی آمریکا و عربستان قرار دارد.

این ائتلاف جدید شک و تردیدهای زیادی را درباره هویت گروههای مسلح مختلف و اهداف حامیان آنها بر می انگیزد.

این ائتلاف چند روز بعد از آن صورت می گیرد که وزیر امور خارجه قطر از آمادگی کشورش برای دخالت نظامی در سوریه در صورت مهیا شدن شروط آن سخن گفت.

جنبش احرار الشام اعلام کرد که اتاق عملیات مشترکی را با گروه مسلح موسوم به اتحاد اسلامی و جبهه النصره تشکیل داده است.