احمدی‌نژاد: من در جریان مسائل کشور هستم مصالح اقتضا نمی‌کند که ورود کنم

احمدی‌نژاد: من در جریان مسائل کشور هستم مصالح اقتضا نمی‌کند که ورود کنم
محمود احمدی نژاد در ادامه سفرهای خود به استان های مختلف کشور تلویحا به کاندیداتوری خود در انتخابات اشاره کرد.

پرتال خبری واکنش:وی گفت: شعار هر چی مرد در دنیا هست، این است که ملت ایران بازمی گردد. من در جریان مسائل کشور هستم اما فعلا مصالح اقتضا نمی کند که ورود کنم. وقتش که شد در خدمت ملت خواهم بود.

گزیده سخنان احمدی نژاد در بافق در زیر می آید:

* آن ها مردم را غیر شجاع و منزوی طلب می خواهند که به دنبال کارهای خود باشند. وقتی هم مردم از سیاست از آنها سوال میکنند، میگویند سیاست ربطی به مردم کوچه و بازار ندارد.

* شعار هر چی مرد در دنیا هست، این است که ملت ایران بازمی گردد. من در جریان مسائل کشور هستم اما فعلا مصالح اقتضا نمی کند که ورود کنم. وقتش که شد در خدمت ملت خواهم بود.

* دولتمردان، خودشان نبايد تاجر و سرمايه دار باشند. نبايد توزيع كننده فرصت ها خودش متقاضي باشد.

* همه امور اعم از سیاستگزاری ، برنامه ریزی و اجرا ، توزیع منابع و فرصت ها و حق تصمیم گیری های ریز و درشت متعلق به مردم است و مردم صاحب اختیار آنند.

*  نظر و خواست مردم باید در تمام تصمیمات ، تعیین کننده و حاکم باشد و نتایج تمام برنامه ریزی ها باید در زندگی مردم مورد ملاحظۀ جدی قرار گیرد.

* حکام غیرمردمی دوره حاکمیت را فرصت و غنیمتی برای بهره مندی های شخصی و حزبی و خانوادگیمی شمارند و کمتر جایگاهی برای مردم و حقوق مردم قائل اند.

* در نگاه حاکمان غیرمردمی ، مردم در بالاترین حد، عامل رسیدن آنان به قدرت و نهایتاً یک برگ رای هستند که به هر ترتیب و ترفندی باید به نفع آنان به صندوق رای ریخته شود و بعد نقش آنان پایان پذیرد تا انتخابات بعدی.

* پنهان کاری و محروم کردن مردم از آگاهی نسبت به مسائل و جریانات جاری از مهم ترین پایه های استقرار حاکمیت های غیر مردمی است.

* از دید حاکمان غیرمردمی ، هرچه مردم بی اطلاع تر و دورتر از اخبار واطلاعات اصلی و واقعی باشند ، فرصت برای اداره جوامع مهیا تر و کار مدیریت و حکمرانی آنان آسان تر است.

* متاسفانه امروزه متن اکثرمذاکرات و مطالب و تصمیمات حکومت ها و مدیریت ها حتی در موارد معمولی به بهانه امنیت به صورت سری و خیلی محرمانه و دور از دسترس مردم است.

* ترجیع بند برنامه ریزی های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حاکمان غیر مردمی‌، تضعیف و تحقیر مردم و ناتوان نشان دادن آنان و تلاش برای از بین بردن خودباوری و عزت نفس و اعتماد عمومی مردم است.آنان مردم را غیر شجاع ، منفعت طلب و منزوی می خواهند.