ارسال اولين محموله كمك‌هاي هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به قاهره

2458373_262

مرضيه افخم سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص كمك‌هاي غذايي و دارويي به مردم بي‌دفاع غزه اظهار داشت: در پي دستور رييس محترم جمهوري در خصوص ارسال كمك‌هاي غذايي و دارويي به مردم غزه كه در محاصره و تحت حملات پياپي بي‌رحمانه و وحشيانه رژيم صهيونيستي قرار دارند، اولين محموله كمك‌هاي هلال احمر جمهوري اسلامي ايران هم اكنون به قاهره ارسال و در انتظار اجازه انتقال به غزه از طريق معبر رفح در مرز مصر و باريكه غزه مي‌باشد. 

وی ادامه داد: وي ابراز اميدواري كرد هر چه زودتر اين معبر باز شده و با اجازه ورود به كمك‌هاي انساني كشورهاي مختلف بخش اندكي از آلام مردم بي‌گناه غزه كه در شديدترين شرايط كمبود دارو و كمك‌هاي بهداشتي و انساني قراردارند، ترميم يابد.