اسامی بازیکنانی که کارت معافیت شان ابطال شد

کارت معافیت

سازمان لیگ نام ۱۰ بازیکنی که کارت معافیت آنها از سوی سازمان نظام وظیفه ابطال شده را اعلام کرد .

بر همین اساس کارت معافیت سینا عشوری، رضا طاهری، علیرضا ابراهیمی، علی پور خسروانی، مهدی محمد زاده، محمد حسین مهر آزما، آرمان شهدادنژاد، حامد زمانی، مهربان عیسی پوران، فرهاد سالارپور بازیکنانی هستند که کارت معافیت آن ها ابطال شده است.

سازمان نظام وظیفه اعلام کرده کارت معافیت ۱۳ بازیکن باطل شده است.