اسامی کاندیداهای تائید صلاحیت شده انتخابات خبرگان اعلام شد

اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس خبرگان رهبری منتشر شد.
پرتال خبری واکنش: ممکن است با توجه به شکایات صورت گرفته، تعداد افراد حاضر در این لیست افزایش پیدا کند.با اخبار سیاسی سایت واکنش همراه باشید.
اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری
انتخابات مجلس خبرگان انتخابات مجلس خبرگان انتخابات مجلس خبرگان انتخابات مجلس خبرگان انتخابات مجلس خبرگان انتخابات مجلس خبرگان انتخابات مجلس خبرگان انتخابات مجلس خبرگان انتخابات مجلس خبرگان انتخابات مجلس خبرگان انتخابات مجلس خبرگان انتخابات مجلس خبرگان انتخابات مجلس خبرگان