استفاده از تجربیات گذشته برای غلبه بر ترس

2473060_628

 

 ضمن بیان این مطلب افزود: در واقع همانطور که شادی، غم،‌خشم، عشق و نفرت از جمله هیجان‌های اساسی انسان به شمار می‌روند، ترس یکی از هیجان‌های اصلی است که برای هر چه بهتر مواجهه شدن با آن نخست باید به خوبی آن را بشناسیم، پس باید بدانیم از چه می‌ترسیم و برای چه؟ وی ادامه داد: ترس اساسا مشکل تربیتی است که با دوبار آموزش دادن ذهن می‌توان آن را صرفا به عنوان یک واقعیت زندگی به جای مانعی در برابر آن پذیرفت. در واقع می‌توان ترس را با تعلیم دادن دوباره از طریق تجربه‌هایی که قبلا کسب کرده‌ایم برطرف کرد. 
چرا می‌ترسیم؟ 

منصوری تصریح کرد: شاید در ذهن شما هم دائم ندایی به گوش می‌رسد که می‌گوید بهتر است موقعیت ات را تغییر دهی، شاید همین موقعیتی را هم که داری از دست بدهی. 
اگر با چنین ترس‌هایی روبه رو هستید، فراموش نکنید تا زمانی که خودتان نخواهید، نمی‌توانید مانع شنیدن این صداها شوید، تنها زمانی می‌توانید بر ترس‌ها و دلهره‌هایی از این قبیل غلبه کنید که به خودتان اطمینان داشته باشید. 

وی تاکید کرد: اما اگر بدانید و باور داشته باشید که می‌توانید از عهده تمام ترس‌هایتان برآیید، بدون اینکه مجبور باشید چیزی را در جهان خارج تحت کنترل درآورید. در واقع بر اینکه از ترس خود بکاهید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که به توانایی‌های خود در کنترل کردن موانعی که سر راهتان قرار می‌گیرد بیشتر اعتماد کنید. 

منصوری خاطرنشان کرد: پس از حالا به بعد هرگاه احساس ترس و دلهره می‌کنید فورا به خاطر بیاورید نسبت به خود احساس خوبی ندارید، اما چرا نسبت به خودمان بی‌اعتماد هستیم؟ شیوه‌های آموزشی مختلف دائم به ما هشدار داده‌اند که مراقب باش و همین کلمه حاوی پیامی ست که جهان بیرون حقیقتا خطرناک است و تو نمی‌توانی از عهده رویارویی با آن برآیی، پس احتیاط کن و جلو نرو .البته شاید ریشه ترس‌های ما واقعا در جای دیگری نهفته باشد ولی صرف نظر از ریشه‌یابی باید درصدد تغییر و مداوای آنها برآییم.